El Consell D´Homens Bons I El Tribunal de les Aigües
Tribunals de Regants
Tornar
Tribunals de Regants

El Consell d’Hòmens Bons de l’Horta de Múrcia i el Tribunal de les Aigües de l’Horta de València són els òrgans encarregats d’impartir justícia al si de les comunitats de regants tradicionals de les hortes de Múrcia i València. Formats ambdós per agricultors elegits democràticament pels usuaris dels canals de reg, els dos tribunals dirimixen els conflictes entre regants de manera oral, ràpida, econòmica, pública i imparcial. Les seues sentències són acatades pel respecte que inspiren i pel reconeixement dels jutges-agricultors com a persones honrades, coneixedores dels usos i costums, i equànimes en la manera de procedir.
La seua supervivència durant segles i la integració en el sistema judicial espanyol amb les mateixes garanties i valor jurídic que qualsevol tribunal civil s’expliquen per la contribució eficaç al manteniment dels extensos i complexos sistemes de regadiu de les hortes de Múrcia i València construïts en època andalusina (segles ix-xiii).

El Consell d’Hòmens Bons està compost per set membres pertanyents a la comunitat de regants de la Junta d’Hisendats de l’Horta de Múrcia, encarregada d’administrar i distribuir l’aigua entre els agricultors de manera proporcional al terreny que s’ha de regar.  La composició del Consell té dos membres estables, el president i el secretari, mentre que els cinc procuradors vocals varien al llarg de l’any, cosa que permet compartir col·lectivament les responsabilitats.
El Consell d’Hòmens Bons celebra públicament l’audiència els dijous a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Múrcia. Les resolucions són per majoria de vots, les decisions preses per este tribunal tenen un caràcter definitiu, ferm i executori.

El Tribunal de les Aigües de l’Horta de València és l’òrgan jurisdiccional, executiu i administratiu que regix els interessos comuns de les comunitats de regants de les séquies de Quart, Benàger-Faitanar, Tormos, Mislata, Mestalla, Favara, Rascanya, Rovella i Xirivella.


Consell D´Homens Bons
Tribunal de les Aigües

El Consell D´Homens Bons I El Tribunal de les Aigües EnglishFrançaisCastellà Seccio Infantil Participa Contacto

2018© Consell d'Hòmens Bons i el Tribunal de les Aigües
Tornar